ACCENTIA ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESES

Logo Accentia

Serveis Mercantils

Aquest departament és el que es dedica a realitzar totes les accions necessàries per a la inscripció i/o presentació d’escriptures i documents davant els organismes o Registres competents. Els nostres serveis inclouen la totalitat dels tràmits derivats de la gestió que qualsevol tipus de societat pugui necessitar en qualsevol moment de la seva trajectòria empresarial. Entre d’altres, els nostres serveis en aquest àrea són les següents:

  • Assessorament i gestió mercantil
  • Sol·licitud de la certificació negativa del nom de la societat
  • Constitució de societats de qualsevol tipus d’empreses
  • Redacció dels Estatuts i escriptura davant del notari
  • Liquidació dels impostos corresponents
  • Confecció d’actes de juntes
  • Assessorament i confecció de contractes civils i mercantils
  • Modificació i canvis de domicili societaris
  • Inscripció de documents notarials al Registre Mercantil