ACCENTIA ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESES

Logo Accentia

Serveis Comptables

La nostra tasca envers aquest departament ofereix un assessorament comptable  i un desenvolupament complet de la comptabilitat de l’empresa, per tal que el compte de resultats derivat de l’activitat empresarial estigui sempre degudament controlat, ja que aquesta és la base primordial per decidir en cada moment si es poden fer futures inversions i plans de futur, sabent en cada moment la tresoreria de què es disposa. Entre d’altres, els nostres serveis en aquesta àrea són els següents:

 • Assessorament i gestió financera-comptable
 • Confecció i mecanització
 • Legalització de llibres oficials
 • Confecció i dipòsit dels comptes anuals, memòria i informe de gestió
 • Confecció dels llibres de registres fiscals
 • Confecció d’estats financers per presentar a bancs i a altres tercers implicats
 • Estudi i anàl.lisi financer
 • Estudi i anàl.lisi econòmic
 • Estudi i anàl.lisi de viabilitat
 • Organització del procés comptable
 • Optimització de recursos
 • Auditoria comptable
 • Assessorament i control extern si la seva empresa ja té un departament comptable